Warning: Declaration of UL_Class_Walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /var/www/vhosts/tvr.is/snjallskoli.is/wp-content/themes/saman/inc/wp3menu.php on line 14

Warning: Declaration of Walker_Category_Filter::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /var/www/vhosts/tvr.is/snjallskoli.is/wp-content/themes/saman/inc/posttypecategories.php on line 3
Um Snjallskólann | SNJALLSKÓLI

Um Snjallskólann

Tilgangurinn með þessum vef er að safna og miðla upplýsingum til kennara og nemenda og annarra sem láta sig menntun varða og leggja eitthvað af mörkum í umræðunni um skólastarf á Íslandi í von um betri menntun og betri skóla. Eitt af markmiðunum með Snjallskólanum er að stuðla að því að nám í skólum á Íslandi búi nemendur betur undir framtíðina.

Markmið er að stuðla að betri – „snjallari“ – skólum á Íslandi, skólum sem búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi og frekara nám með veganesti sem nýtist. Snjalltæki s.s. snjallsími og spjaldtölva, hafa rutt sér til rúms á örfáum árum og hafa þegar sett mark sitt á íslenskt samfélag. Sé rétt á málum haldið getur notkun snjalltækja í skólastarfi valdið straumhvörfum á öllum skólastigum og haft áhrif á hvernig kennarar kenna og hvernig nemendur læra, hvað þeir læra og hvenær þeir læra. Snjallskóli mun fjalla um og hvetja til umræðu um þessi mál.

Jamframt er ástæða til að fjalla um áhrif snjalltækja, samfélagsmiðla og annarra fylgifiska tækniþróunar síðustu ára á félagsleg tengsl fólks, persónulega líðan (nemenda) og aðra þætti sem koma námi og kennslu a.m.k. óbeint við og eru óneitanlega hluti af skólastarfi og samvinnu heimilis og skóla.

TaekiSkaparans1100px

Sé rétt á málum haldið getur notkun snjalltækja í skólastarfi valdið straumhvörfum á öllum skólastigum og haft áhrif á hvernig kennarar kenna og hvernig nemendur læra, hvað þeir læra og hvenær þeir læra.

Þörf á endurnýjun í skólastarfi

Því má halda fram með gildum rökum að þörf sé á endurnýjun í skólastarfi vegna þróunar í tölvutækni og upplýsingaöflun, atvinnuháttum og viðhorfum sem kallar á að nemendur fái annað veganesti en áður. Margt af því sem skólar hafa boðið upp á heldur gildi sínu og er hluti af sígildri menntun sem mikilsvert er að viðhalda. Annað hefur misst vægi sitt og notagildi. Enn aðrir þættir í kennslu og námi snúa að tækni sem var ekki til áður en getur auðveldað nám og kennslu til mikilla muna.

Upplýsingaleit og gagnaöflun er í dag mjög frábrugðin því sem tíðkaðist fyrir fáeinum árum. Kennarar eru í mörgum tilfellum ekki lengur helsta uppspretta gagna eða upplýsinga enda geta nemendur leitað svara við hverju sem er milli himins og jarðar með því einu að líta í lófa sér – á snjallsímann.

Ekki (bara) tæknileg áskorun

Áskorunin að þróa skóla í takt við tímann er hins vegar ekki nema að takmörkuðu leyti tæknilegs eðlis. Vissulega þarf tilteknar tæknilegar forsendur: þráðlausa nettengingu í skólastofum, aðgengi að heppilegum tækjum, hugbúnaði og tækjastjórnun. Um þetta mun Snjallskólinn vissulega fjalla.

En snjall skóli snýst ekki síður um kennslufræðilega þætti, s.s. hvernig hlutverk kennara þróast, hvernig vinnudagur nemenda breytist ellegar umgjörð hópastarfs og teymisvinnu. Mikilsvert er að þróa náms- og kennsluaðferðir þannig að hver einstaklingur geti notið sín. Úrlausnarefnin eru því mörg og mismunandi og kalla á samvinnu margra. Þessi vefur á að auðga umræðu um skólastarf á Íslandi og hvernig það geti þróast til þess að nemendur fari rétt nestaðir út í lífið.

Opinn öllum — fyrir alla

Snjallskóli.is mun fylgja þeirri meginstefnu að mæla með opnum lausnum fremur en lokuðum. Verður fjallað um mikilvægi opins hugbúnaðar hér.

Snjallskóli.is mun fylgja þeirri meginstefnu að mæla með opnum lausnum fremur en lokuðum.

En „snjall“ skóli er ekki eingöngu opinn í tæknilegum skilningi. Mikilsvert er einnig að vera opinn fyrir mismunandi þörfum nemenda. Hver og einn nemandi hefur sína einstaklingsbundnu eiginleika: styrkleika, hæfileika, veikleika og þarfir. Því er mikilsvert að í kennslu- og skólastarfi sé komið til móts við alla einstaklinga eins og frekast er kostur.

Þótt ástundun og áhugi sé einn mikilsverðasti þáttur í námi hafa einstaklingsbundnir eiginleikar oft afgerandi áhrif. Sumir eiga auðvelt með að læra stærðfræði á meðan tungumál liggja vel fyrir öðrum. Enn aðrir hafa til að bera frumleika, sköpunargáfu eða tónlistarhæfileika. Allir hafa því nokkuð til síns ágætis. Mikilsvert er að hlúa að nemendum og leyfa þeim að njóta sín á eigin forsendum og þroska þá styrkleika sem þeir hafa til að bera.

Nemandi getur átt í erfiðleikum með stærðfræði eða lestur en getur aftur á móti verið á heimavelli í listgreinum. Ef nemandi eyðir fyrstu skólaárum sínum í greindarsvið þar sem hann er veikur fyrir en lítið í styrleikasvið sín, er hætt við að hann finni til vanmáttar og vanlíðunar. Slíkt nám brýtur niður í stað þess að byggja upp. Góður skóli á að vera griðastaður fyrir nemendur, staður þar sem nemendum líður vel og þar sem þeir fá notið hæfileika sinna.

Snjalltæki eru ekki leiktæki

Það vafðist nokkuð fyrir mönnum að nýta sér býantinn þegar hann fyrst kom fram.

Notkun snjalltæka í skólum á ekki að snúast um að nemendur fái að spila Angry Birds eða fara á YouTube þegar þeir hafa lokið verkefnum sínum. Notkun snjalltækja í skólum á að miðast við að afla þekkingar, nýta sköpunarkraftinn og stuðla að því að nám og kennsla verði einstaklingsmiðuð. Til þess þurfa nemendur og kennarar að líta á snjalltæki sem mikilsverð námstæki – ekki leiktæki.

Hugmyndin er að hagnýting upplýsingatækni og snjalltækja megi verða til þess að breyta formi og innihaldi náms. Til þess þurfa kennarar, skólastjórnendur, nemendur og foreldrar að hafa augun opin fyrir möguleikunum og finna nýjar leiðir – prófa sig áfram. Vonandi verður þessi vefur til þess að skólafólk miðli af reynslu sinni um hvernig unnt er að nota snjalltæki í skólastarfi.

Þótt vissulega fari vel á því að hagnýta snjalltæki í kennslu í stærðfræði, tölvunarfræði og öðrum raungreinum – þar sem innihald námsgreinanna er á margan hátt skylt tækninni – er leiðarljós Snjallskólans að allt nám á öllum skólastigum megi endurskoða og endurskipuleggja út frá þeim möguleikum sem tæknin býður upp á.

Setjum markið hátt og verum ófeimin við að fara ótroðnar slóðir um leið og við höldum í það sem vel hefur reynst í gegnum tíðina.

Viltu leggja orð í belg?

Hafir þú áhuga á að taka á einhvern hátt þátt í þessu starfi, segja frá reynslu þinni úr skólastarfi eða með öðrum hætti vinna að markmiðum þessa vefs, ertu velkomin/n að hafa samband við okkur.